Voorkom communicatieve
afbreukrisico’s

Bent u bestuurder, beleidsambtenaar of communicatieprofessional bij een gemeente en betrokken bij de decentralisaties van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet? Tappan en Beijer, Osten & Smits ontwikkelden voor u een instrumentarium om een analyse te maken van de verschillende verantwoordelijkheden: de 3D Risico Matrix. Zo kunt u de communicatie rond de drie decentralisaties in goede banen leiden.

3d-risico-matrix
Test: ervaar de risico's Zo werkt het: de matrix

Welke uitdagingen staan u te wachten?

Uw gemeente heeft de grootste verandering in tijden doorgemaakt. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Er wordt veel geschreven over de financiële, vakinhoudelijke en organisatorische opgaven die dit oplevert. Maar er is nog erg weinig aandacht voor de politiek-bestuurlijke en communicatieve afbreukrisico’s. En die zijn fors.

Nieuwe rollen, nieuwe communicatie

Gemeentes zijn gewend aan eenduidige rollen: ze zijn uitvoerder, toezichthouder of subsidieverstrekker. Daarnaast is er meestal een directe relatie tussen besluitvorming in de gemeenteraad en de uitvoering van dat beleid in de samenleving.

Met de komst van de nieuwe domeinen is dat veranderd. Andere partijen spelen belangrijke rollen en onttrekken toewijzing, uitvoering en toezicht aan de directe controle van de raad en de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college. Totdat de politieke verantwoording om de hoek komt kijken. Want hoe zijn de verantwoordelijkheden geregeld? Wie speelt welke rol bij problemen? Hoe is het toezicht geregeld?

En meer gericht op communicatie: wie reageert op klachten? Wie ontvangt klagende cliënten? Hoe gaat de gemeenteraad om met protesterende jongeren of ouders? En wat als het escaleert? De 3D Risico Matrix (3DRM) helpt u deze verantwoordelijkheden in kaart te brengen en verschaft u een helder handelingsperspectief.

Tappan laptop
Test en ervaar het zelf

Hoe zou u reageren?

Op basis van de matrix hebben we casuïstiek ontwikkeld. Om duidelijk te maken waar de voetangels- en klemmen zitten, volgen hieronder een aantal vragen. Doe de test en lees het vervolg. Welke keuze maakt u?

De 3D Risico Matrix brengt de rollen in beeld

In de 3DRM staan alle taken en bevoegdheden van uw gemeente en haar stakeholders. We maken de 3DRM op maat op basis van informatie van mensen uit uw organisatie. Het resultaat? Een toegesneden risicoanalyse op de politiek-bestuurlijke dimensie van de decentralisaties. Hiermee zijn ambtenaren, bestuursadviseurs en bestuurders voorbereid op de complexiteit van de uitvoering en kunnen eventuele crises worden voorkomen.

“De rollen en verantwoordelijkheden zijn nog niet overal duidelijk. De 3D Risico Matrix heeft ons nieuwe inzichten gegeven, die helpen om goed voorbereid te zijn.” Renate Zuidema, Teamleider Communicatie, Gemeente Emmen
Meer oplossingen

Communicatieoplossingen voor de 3D-praktijk

Wat heeft u nodig om de nieuwe situatie ook in de praktijk goed aan te kunnen? Hiervoor bieden we verschillende diensten.

Simulaties

Aan de hand van realistische simulaties bereiden wij bestuurders, projectleiders en ambtenaren voor op de nieuwe situatie. Hiervoor ontwikkelen we casuïstiek op maat.

Crisis-, media- en presentatietraining

We bieden een mediatraining waarin we gebruikmaken van de 3DRM. En van realistische casuïstiek uit uw eigen praktijk. Mediatrainers, met kennis van het onderwerp, voelen u aan de tand. En wij trainen bestuurders en woordvoerders om op een adequate manier te communiceren in het publieke domein, zowel in de media als in het publieke debat.

Ondersteuning raadswerk

Gemeenteraden zijn op zoek naar een nieuwe ‘mores’ als het gaat om behandeling van de nieuwe zorgdomeinen in het publieke debat. Met behulp van realistische casuïstiek en prikkelende stellingen begeleiden wij gemeenteraden in dit zoekproces.

Werkconferenties

Het is van belang dat meerdere partijen begrijpen hoe complex de verdeling van taken en bevoegdheden in de nieuwe domeinen is. We helpen u met het organiseren van werkconferenties met bijvoorbeeld de woordvoerders van de belangrijkste stakeholders in de zorg om goed voorbereid te zijn op eventuele crises.

Communicatieadvies

Onze senior adviseurs staan u terzijde bij de ontwikkeling van communicatiestrategieën, maar ook bij crisiscommunicatie. Scherp, analytisch en zeer deskundig.

Voorbeeld

Gemeente Rhenen: Voorbereid op vraagstukken in de zorg

We gingen onder andere bij de gemeente Rhenen aan de slag met de 3D-matrix. Raadsleden, betrokken vakwethouders, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs van de gemeente Rhenen gingen een avond met elkaar in gesprek over deze nieuwe dilemma's. Wat te doen als bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet direct in elkaars verlengde liggen? Voorafgaand aan de avond maakten we een inventarisatie van de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden zoals die in Rhenen zijn vastgelegd voor de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Wethouder Jolanda de Heer van de gemeente Rhenen: “Die matrix neem ik graag mee en het was goed om deze dilemma's als raadsleden en bestuurder te onderzoeken!”


Meer weten?

Gemeente Rhenen - 3D Risico Matrix


Copyright © 2014 Tappan en Beijer Osten Smits